headerphoto

Sbormistři - detail

Sbormistři FKS

PaedDr. Zuzana Zrzavá

Narozena 1962 v Praze. Od raného věku navštěvovala tehdejší LŠU, obor klavír. Po maturitě na Konzervatoři v Teplicích (obor klavír) v roce 1980 nastoupila na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem do studijního programu zaměřeného na český jazyk a hudební výchovu. Studium absolvovala v roce 1986 a získala doktorát z pedagogiky. Během vysokoškolského studia pracovala jako chorovod Smíšeného pěveckého sboru pedagogické fakulty v Ústí nad Labem pod vedením Prof. PhDr. Tomáše Fialy, CSc. a jeden rok jako 3. dirigent ve sboru SPgŠ Ústí nad Labem. Po studiu začala učit na základní a základní umělecké škole v Roudnici nad Labem. 10 let působila na katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době pracuje jako ředitelka Základní školy v Roudnici nad Labem. Na základě svých sborových zkušeností po absolvování vysokoškolského studia měla chuť v oboru pokračovat a začala pracovat společně se svým budoucím manželem Jiřím Zrzavým ve školním dětském pěveckém sboru Podřipánek, který byl později podle historické tradice přejmenován na Roudnický dětský sbor a pod vedením manželů Zrzavých existuje dosud. Má na svém kontě několik zahraničních zájezdů a účastí na festivalech a přehlídkách. Z posledních let je možné jmenovat Soutěž Svátky písní v Olomouci, kategorii Mundi Cantat, v Bratislavě Slovakia Cantat, či Moravskotřebovské arkády. Pod vedením manželů Zrzavých bylo vychováno mnoho zpěváků v Roudnici a okolí, z nichž v současné době 8 „dospěláků“ zpívá ve Fojtově komorním sboru.

Mgr. Jiří Zrzavý

Narozen 1955 ve Vrchlabí. Rovněž od raného věku navštěvoval tehdejší LŠU, obor klavír, později i lesní roh. Po vyučení zámečníkem a maturitě na Střední průmyslové škole strojní v Ústí nad Labem studoval na Pedagogické fakultě tamtéž, obor ruský jazyk a hudební výchova. První zkušenosti se sborovým zpěvem získal ve Smíšeném pěveckém sboru PF pod vedením Prof. PhDr. Tomáše Fialy, CSc. V letech 1977 až 1982, po nástupu jako učitel na základní škole v Roudnici nad Labem, spolupracoval se školním dětským pěveckým sborem Podřipánek. V roce 1986 přebírá tento dětský sbor po odchodu dosavadní sbormistryně do důchodu, téhož roku přichází ke sboru jeho budoucí manželka a partnerka, spolupracovnice PaedDr. Zuzana Holubová. V osmdesátých letech účast na četných sbormistrovských kurzech, pořádaných tehdy na pomoc sbormistrům školních dětských pěveckých sborů, vedených tehdy různými odborníky z praxe (Uherek, Stašek, Petržilka aj.). S manželkou Zuzanou vedou nyní Roudnický dětský sbor, se kterým se účastní různých kulturních akcí lokálního významu, pořádají pravidelné vánoční a jarní sborové koncerty všech přípravných oddělení sboru, navštěvují různá okresní sborová setkání, včetně příležitostných vystoupení. Z větších sborových akcí se s Roudnickým dětským sborem účastnili několika zájezdů do zahraničí (Německo, Francie, Švédsko), Svátku písní v Olomouci v roce 2006, festivalu Slovakia cantat v Bratislavě v roce 2008, Moravskotřebovské arkády v roce 2011. V roce 1993 zakládá smíšený pěvecký sbor, později po zvládnutí jeho prvních krůčků, pojmenovaný Fojtův komorní sbor – jako připomenutí jména významné hudebnické rodiny města Roudnice nad Labem ve druhé polovině 18. století a prvních let století devatenáctého. V tomto sboru působí spolu se svou manželkou jako sbormistr a příležitostný korepetitor.